Your Classic Car

Disclaimer


Disclaimer
​Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Ondanks het feit dat van Your Classic Car deze website zo vaak mogelijk actualiseert en aanvult, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Your Classic Car.
 
Privacy policy
​In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Your Classic Car houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Kopie identiteitsbewijs.
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken: Cameratoezicht.
Onze vestiging is voorzien van camerabeveliging. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en onze auto's. We bewaren de camerabeelden als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.